Utvecklingsnav inom kiselkarbid växer i Kista

För mer information se

 

Utvecklingsnav inom kiselkarbid växer i Kista – Elektroniktidningen (etn.se)