”Vi kan inte vara sist på bollen i halvledarfrågan”