Myfab

Realize your nano vision
2022-06-28

SSF Research Infrastructure Fellows

Syftet med programmet Research Infrastructure Fellows 2, RIF 2, är att bidra till karriärvägar för nyckelpersoner som arbetar med utveckling och drift av forskningsinfrastruktur vid svenska universitet inom SSF:s verksamhetsområden: naturvetenskap, medicin och teknik.

Programmet RIF utlystes för första gången 2014 och nu får ytterligare sju projekt 15 miljoner kronor vardera under en femårsperiod.

En av dessa är KTHs Per-Erik Hellström med projektet "Heterogen integration med CMOS i KTHs Electrumlaboratoriet" För mer info se https://strategiska.se/pressmeddelande/de-far-research-infrastructure-fellows/

2022-05-16
A year later than originally planned for, the third Nordic Nanolab User Meeting (NNUM) took place at Chalmers on May 5-6. Nearly 300 users of Nordic universities' nanofabrication laboratories had the opportunity to meet, take part in lectures and tutorials, and discuss research ideas and results with each other.
2022-04-21

Enligt KTH-professorn Mikael Östling har Sverige en stark kompetens – både inom näringslivet, men framför allt inom akademin. Som extra krydda har landet även en stark industritradition. Så, frågan är: varför skulle Sverige inte kunna vara en stark spelare inom några specialområden i halvledarindustrin?

Se artikel i Evertiq

https://evertiq.se/news/42102

2022-04-13

Mikael Östling är professor och prorektor på Kungliga Tekniska Högskolan – vi tar en pratstund om bland annat svensk utbildning och kiselkarbid.

https://semi14.se/semi14-intervjuar-mikael-ostling-kth/

2022-03-07

Expert: EU:s halvledarsatsning "en tydlig prioritering”

Gunnar Malm, professor på KT blev intervjuad i evertiq.

 evertiq.se/news/41827

2022-02-28

https://intra.kth.se/en/aktuellt/nyheter/mixen-mellan-forskning-och-foretagande-ar-unik-1.1146933

silicon plate

The Electrum Laboratory is on the KTH campus in Kista. It has been serving both higher education and industry with first class knowledge and technology for 35 years. Electrum Lab Director Nils Nordell greets us and explains that these successes are the fruits of the overlap area between researchers and companies.

2022-02-17
Först när någon av de få stora tillverkarna av halvledare hunnit uppgradera sin fabrik för större tillverkningsvolymer kommer dagens halvledarbrist att minska. Det säger Per-Erik Hellström, universitetslektor på KTH.   För mer info se Halvledarbrist kommer fortsätta i...
2021-11-29
** HELA ARTIKELN MED BILDER SOM KAN FÖRSTORAS ** GÖR "VISA BILD" ** Man läser överallt att elektroniken bara blir mindre och mindre för att den följer Moores lag. Det har varit sant hittills, men nu har tillverkarna kört in i en fysikalisk gräns. Det har börjat bli svårt och framför allt dyrt att göra transistorer mindre än 5 nanometer utan att behöva ta till extrema metoder och maskiner.
2021-11-24

Man läser överallt att elektroniken bara blir mindre och mindre för att den följer Moores lag. Det har varit sant hittills, men nu har tillverkarna kört in i en fysikalisk gräns. Det har börjat bli svårt och framför allt dyrt att göra transistorer mindre än 5 nanometer utan att behöva ta till extrema metoder och maskiner. Då byter man synsätt. Återigen gör svensk halvledarforskning ett genombrott. In kommer KTH i Kista och långa arbetspass i Myfabs renrum Electrumlab. Det skulle visa sig att ansträngningen var värd allt arbete.

http://www.elinor.se/transistorer-i-tre-dimensioner.html/

2021-10-21

Bright Day Graphene har utvecklat ett sätt att tillverka grafen av lignin. Det kan ge en mer miljövänlig variant av supermaterialet. De finns nu med på Ny Tekniks lista överSveriges bästa teknikstartups.

De har i dagsläget sin verksamhet i Electrumlaboratoriet

33-listan 2021: Här är Sveriges bästa teknikstartups
2021-10-14

För ett år sedan köpte amerikanska II-VI Kistaföretaget Ascatron, som utvecklar epitaxistrukturer för kraftkomponenter i kiselkarbid liksom egna kretsar. Därmed adderade II-VI en viktig pusselbit i sin tillväxtstrategi. Nu skalas verksamheten i Electrumlabbet upp, och fler anställs.

För mer information se

Utvecklingsnav inom kiselkarbid växer i Kista – Elektroniktidningen (etn.se)

2021-09-30

 The Electrum Laboratory is now on #LinkedIn 

Visit our page at: https://www.linkedin.com/company/electrum-laboratory

 

2021-05-05
The Four Corner Pillars of Quantum Technology. Plus the fifth one, supporting them all. The entire world is studying quantum technology. All the main universities and many billion-dollar companies are trying to develop something in the quantum realm. Swedish universities are at the forefront, thanks to formidable support from the fifth corner pillar Myfab, allowing them to manufacture their building blocks for quantum devices in a set of high-quality, high-reliability machines
2021-04-16
En mikrokam får plats i änden på ett hårstrå. Trots det kan den användas för att kalibrera instrument som mäter signaler på ljusårs avstånd, eller identifiera vad du bär på för sjukdom genom att analysera din utandningsluft.
2021-03-30

The Electrum laboratory has now been recertified for ISO 2001:2015 quality standard.

 

For more information contact Electrum laboratory (info@electrumlab.se) or see web-page www.myfab.se/KTHRISE.aspx

 

2021-03-23
During 10 – 11 May 2021 the Nordic Nanolab Network arranges its first webinar.
2021-03-18
The IRnova company, an Acreo spinoff, is using Myfab to manufacture specialised detectors for polarised infrared radiation, thereby revolutionising the thermal detector industry.
2020-01-21
Syftet med utlysningen är att öka högstadie- och gymnasieelevers intresse för matematik, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap (MINT) genom att finansiera aktiviteter hos nationella forskningsinfrastrukturer med pågående bidrag från Vetenskapsrådet.
2019-08-12
Miniaturization and efficiency are today’s buzzwords in society. The prototype of the first mobile phone was the size of three wardrobes. What happened next? I shrank ten thousand times. But at the time only Ericsson could afford that sort of development.
2019-06-20

Nils Nordell, Electrumlaboratory, gave a talk at the ENRIS 2019 conference about

A production Chemical Mechanical Planarization (CMP) tool in a research environment

For more info see www.enris2019.com or contact Nils Nordell, info@electrum.se